1. Dichtbij...!
  2. Meerdere doelgroepen, één flexibel concept
  3. De CQ-Living kwaliteit
  4. Bouwen met de basis
 
 

 

Waar wil je heen als je eigen huis geen soelaas meer biedt om aan je woon- en zorgwensen tegemoet te komen? Eigenlijk wil je helemaal niet weg uit de vertrouwde omgeving die je tweede jas is geworden. Maar als het dan moet, dan graag héél dichtbij. Want dáár ben je thuis en ontmoet je je familie, je vrienden en bekenden.

 

verderlezen

 
   
 
 

 

Er is een grote en zeer snel groeiende behoefte aan adequate woonzorgvoorzieningen op het terrein van wonen en zorg in zijn algemeenheid, bijvoorbeeld voor mensen met dementie. Die belangstelling spitst zich vooral toe op kleinschalige voorzieningen omdat deze woonvorm de kwaliteit van leven op een goede wijze ondersteunt. Die behoefte bestaat zowel bij de (toekomstige) bewoners als bij hun partners en kinderen.

 

 

verderlezen

 

 

  

 
   
 
 

 

CQ-Living woningbouwprojecten voldoen aan hoge kwaliteitseisen, vastgelegd in een zeer uitvoerig programma van eisen en worden turn-key opgeleverd, dus inclusief vloerbedekking, sanitair, individuele keukens, keukens in groepsruimten, basispakket domotica, maar exclusief meubilair in individuele appartementen en groepsruimten.

 

 

 

verderlezen

 

 

 

 
   

 

Het CQ-Livingwoonconcept is ontwikkeld op basis van breed onderzochte woonwensen en -eisen voor effectieve en efficiënte woonkwaliteit én zorg- en dienstverlening. De basisstramienmaten bieden ruimte aan een veelheid van variaties, waarmee nagenoeg elke woonzorgwens naar behoefte is in te vullen.

 

verderlezen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ai2  

leaves  

Anderen over CQ-Living

 

Hettie Suurd, specialist ouderengeneeskunde niet praktiserend en directeur Novicare

Novicare zet topopgeleide, gespecialiseerde behandelaren in op het terrein van gespecialiseerde geriatrische care, zowel ten behoeve van de intra- en extramurale zorg als ter ondersteuning van de huisarts. Daarmee bieden we de mogelijkheid om ook thuis die kwaliteit van care te bieden waarvan sommigen denken dat die alleen intramuraal te bieden is. Een interessante uitdaging dus, die we heel graag met CQ-Living aangaan.

Richard Swinkels, directeur Van Aarle De Laat

Van Aarle De Laat wordt als expert op het terrein van maatschappelijk vastgoed voortdurend betrokken bij de lastige afwegingen die zorginstellingen moeten maken bij de innovatie van hun vastgoed. Omdat onze moedermaatschappij betrokken is bij CQ-Living hebben we zeer kritisch gekeken naar de CQ-Livingformule. Zonder aarzeling kunnen we aangeven dat deze bouwformule een hoge woon- en vastgoedkwaliteit realiseert die ruim binnen de NHC-vergoeding past, zelfs als rekening wordt gehouden met in te calculeren risico's en reserveringen. Uiteraard blijft Van Aarle De Laat ook beschikbaar als specialist voor maatwerk.

Guus Bannenberg, voorzitter Corona

Corona is een samenwerkingsverband van een groot aantal zorgaanbieders die zich samen oriënteren op innovatie in wonen en zorg, afgestemd op een snel veranderende vraag. Andere, meer complete dienstverlening bijvoorbeeld en nieuwe bouwconcepten die beter aansluiten op de vraag van bewoners, maar ook de basis vormen voor efficiënte zorgverlening. Omdat CQ-Living naadloos aansluit op ons programma van eisen, is Corona een samenwerking aangegaan met CQ-Living.

Marc Veldhoven, voorzitter Raad van Bestuur ZuidZorg

ZuidZorg is een maatschappelijk betrokken thuiszorgorganisatie, actief in Zuidoost-Brabant. Wij ondersteunen cliënten in de eigen woonomgeving en kunnen daarvoor alle vormen van zorg en ondersteuning leveren die nodig zijn. Daarnaast ondersteunen wij ook collega- zorgaanbieders met faciliteiten op het terrein van zorgalarmering, telemedicine en zorg en diensten op afstand. Met CQ-Living ontwikkelen we de combinatie wonen en (slimme) zorg. Dit past bij ons adagium: Vertrouwd Dichtbij.