1. Dichtbij...!
  2. Meerdere doelgroepen, één flexibel concept
  3. De CQ-Living kwaliteit
  4. Bouwen met de basis
 
 

 

Waar wil je heen als je eigen huis geen soelaas meer biedt om aan je woon- en zorgwensen tegemoet te komen? Eigenlijk wil je helemaal niet weg uit de vertrouwde omgeving die je tweede jas is geworden. Maar als het dan moet, dan graag héél dichtbij. Want dáár ben je thuis en ontmoet je je familie, je vrienden en bekenden.

 

verderlezen

 
   
 
 

 

Er is een grote en zeer snel groeiende behoefte aan adequate woonzorgvoorzieningen op het terrein van wonen en zorg in zijn algemeenheid, bijvoorbeeld voor mensen met dementie. Die belangstelling spitst zich vooral toe op kleinschalige voorzieningen omdat deze woonvorm de kwaliteit van leven op een goede wijze ondersteunt. Die behoefte bestaat zowel bij de (toekomstige) bewoners als bij hun partners en kinderen.

 

 

verderlezen

 

 

  

 
   
 
 

 

CQ-Living woningbouwprojecten voldoen aan hoge kwaliteitseisen, vastgelegd in een zeer uitvoerig programma van eisen en worden turn-key opgeleverd, dus inclusief vloerbedekking, sanitair, individuele keukens, keukens in groepsruimten, basispakket domotica, maar exclusief meubilair in individuele appartementen en groepsruimten.

 

 

 

verderlezen

 

 

 

 
   

 

Het CQ-Livingwoonconcept is ontwikkeld op basis van breed onderzochte woonwensen en -eisen voor effectieve en efficiënte woonkwaliteit én zorg- en dienstverlening. De basisstramienmaten bieden ruimte aan een veelheid van variaties, waarmee nagenoeg elke woonzorgwens naar behoefte is in te vullen.

 

verderlezen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CQ-Living kleinschalige woonzorgconcepten

 

De CQ-Living Prijs

CQ-Living realiseert de woningen op basis van de ontwikkelde hoge kwaliteitseisen tegen een vaste aanneemsom, die door de slimme standaardisatie binnen de huurtoeslaggrens en de NHC-norm blijft. Bovendien wordt een langjarige kwaliteitsgarantie afgegeven en bestaat de mogelijkheid een langjarig onderhoudsabonnement af te sluiten. Uiteraard kunnen wij u ook behulpzaam zijn bij de inrichting van uw zorgorganisatie, passend binnen de beschikbare budgetten.

Geïnteresseerde partijen met een grondpositie kunnen die positie op geschiktheid laten beoordelen en een quick scan laten uitvoeren naar de marktpotentie van deze locatie.

Indien partijen het eens zijn over de geschiktheid van deze locatie, zorgt CQ-Living voor het laten realiseren van het gewenste aantal wooneenheden in de gewenste vorm.

Afhankelijk van de doelgroep kan CQ-Living ook behulpzaam zijn bij het vinden van een belegger en bij het werven van huurders.