Artikelen

ai3

 

Privacy Statement

 

Inleiding
CQ-Living neemt de privacy van haar relaties zeer serieus en wenst deze te respecteren door naleving van de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen onze organisatie en naar ons netwerk van samenwerkende partijen, met uw persoonlijke gegevens omgaan.

 

Doeleinden van gegevens verwerking

Uw gegevens kunnen op verschillende manieren worden vastgelegd, bijvoorbeeld via onze website op internet of door middel van brieven, faxformulieren, vragenlijsten, antwoordkaarten en -coupons. De gegevens worden gebruikt om met u in algemene zin te kunnen communiceren. De verzamelde gegevens worden uitsluitend verkregen op basis van de grondslag 'vrijelijke toestemming'.

 

Privacy Statement

Alle gegevens die door ons worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt, zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De informatie die u aan ons verstrekt, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden en wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor u ze beschikbaar heeft gesteld.

Uw gegevens worden opgeslagen op servers in een datacenter in Nederland.

 

Recht van inzage en correctie
Desgewenst kunt u volledig en onverkort inzage krijgen in alle gegevens die wij van u in de database beschikbaar hebben. U kunt een verzoek indienen om feitelijk onjuiste, onvolledige of niet terzake doende gegevens te verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen.

 

Recht van verzet tegen gegevens verwerking
Wilt u dat CQ-Living, geen gegevens meer van u registreert dan kunt u dat schriftelijk, via e-mail of via de website kenbaar maken. Uw verzoek zal direct worden ingewilligd en de verwijdering zal aan u bevestigd worden. Uw verzoek wordt niet direct, automatisch en volledig ingewilligd indien tussen u en CQ-Living nog wederzijds contractuele verplichtingen bestaan.

 

Beveiliging
CQ-Living gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies , verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Buiten de medewerkers van CQ-Living krijgt niemand vrij toegang tot de gegevens.

 

Internet sites van derden
Op de site van CQ-Living treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing voor internetsites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. CQ-Living kan geen verantwoording dragen voorhoe deze partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor, indien aanwezig, de privacy statement van de website die u bezoekt.

 

Wijzigingen
CQ-Living behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij raden u daarom ook aan om ons privacy statement regelmatig te controleren op aanpassingen of vernieuwingen.

De laatste wijziging op dit statement dateert van 24 mei 2018.

 

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingenover ons privacy statement, dan kunt u deze richten aan:
CQ-Living, Beemdstraat 22, 5056AB  Eindhoven