flexibelblok1 flaxibelblok2kopie

bouwblok3kopie

Er is een grote en zeer snel groeiende behoefte aan adequate woonzorgvoorzieningen op het terrein van wonen en zorg in zijn algemeenheid, bijvoorbeeld voor mensen met dementie. Die belangstelling spitst zich vooral toe op kleinschalige voorzieningen omdat deze woonvorm de kwaliteit van leven op een goede wijze ondersteunt. Die behoefte bestaat zowel bij de (toekomstige) bewoners als bij hun partners en kinderen. Kleinschalige woonvormen kunnen ook een goede kwalitatieve invulling zijn van de woonwens van mensen met een andere mentale beperking of voor mensen met een fysieke beperking.

Bovendien is er een snel groeiende groep (alleenstaande) ouderen die nog geen omvangrijke zorgvraag heeft, maar wel graag in een kleinschalige community wil vertoeven met gezelschap én de zekerheid van beschikbare zorg (en andere services) indien en zodra de wens daartoe bestaat. En wat gedacht van jeugdzorg of studentenwoningen? De signalering van deze behoeften is niet nieuw, maar er is voor geen van die doelgroepen een integraal concept dat de woonkwaliteit borgt en binnen een verantwoord kostenniveau gerealiseerd kan worden. Laat staan dat er één concept is voor al deze doelgroepen. Bij elk project vinden we het wiel opnieuw uit, terwijl er zowel ten aanzien van bouwkwaliteit als bouwkosten grote voordelen zijn te behalen door het éénmalig ontwikkelen en voortdurend actualiseren van een hoge kwaliteitsstandaard. Vergelijkbare voordelen zijn haalbaar ten aanzien van organisatie, beheer en exploitatie. De basisbehoeften van de (toekomstige) bewoners in al die doelgroepen zijn immers in belangrijke mate vergelijkbaar. De specifieke behoeften uiten zich vooral in het vloeroppervlak van de individuele woonruimte, in de dienstverlening, in specifieke voorzieningen en in domoticatoepassingen. 

doelgroepfoto

Er zijn drie belanghebbende groepen te onderscheiden bij een woonconcept met hoge
kwaliteit en lage kosten. De bewoners, de zorginstellingen en de beleggers in het
vastgoed.
CQ-Living heeft een integraal, maar flexibel bouwconcept ontwikkeld dat:
de bewoners een prima thuisklimaat biedt;
de zorginstelling de mogelijkheid biedt hoogwaardige woonkwaliteit aan te bieden
binnen de beschikbaar gestelde financiële kaders en zorgmedewerkers in een allengs
krapper wordende arbeidsmarkt te verleiden met een plezierig werkklimaat;
de vastgoedbelegger door de hoge bouwkwaliteit, de goede locaties en de
alternatieve aanwendingsmogelijkheden (economische levensduurverlenging) een
interessant beleggingsperspectief biedt.