CQ-Living - Nieuws

CQ-Living kleinschalige woonzorgconcepten

 

De CQ-Living Prijs

CQ-Living realiseert de woningen op basis van de ontwikkelde hoge kwaliteitseisen tegen een vaste aanneemsom, die door de slimme standaardisatie binnen de huurtoeslaggrens en de NHC-norm blijft. Bovendien wordt een langjarige kwaliteitsgarantie afgegeven en bestaat de mogelijkheid een langjarig onderhoudsabonnement af te sluiten. Uiteraard kunnen wij u ook behulpzaam zijn bij de inrichting van uw zorgorganisatie, passend binnen de beschikbare budgetten.

Geïnteresseerde partijen met een grondpositie kunnen die positie op geschiktheid laten beoordelen en een quick scan laten uitvoeren naar de marktpotentie van deze locatie.

Indien partijen het eens zijn over de geschiktheid van deze locatie, zorgt CQ-Living voor het laten realiseren van het gewenste aantal wooneenheden in de gewenste vorm.

Afhankelijk van de doelgroep kan CQ-Living ook behulpzaam zijn bij het vinden van een belegger en bij het werven van huurders.