CQ-Living woningbouwprojecten voldoen aan hoge kwaliteitseisen welke zijn vastgelegd in een uitvoering Programma van Eisen en worden opgeleverd inclusief vloerbedekking, sanitair, individuele keukens, keuken in gemeenschappelijke woonkamers en toepassingen op het gebied van domotica.

CQ-Living rekent op basis van een volledige demarcatielijst elke zorgaanbieder en elke vastgoedeigenaar graag voor hoe hun investeringskosten en exploitatie eruit kunnen zien. Dat vinden we betere informatie dan een vierkante meterprijs, zonder 'de appels en peren' erbij te leveren.

Transparantie in prijs

Prijs is in vastgoed een belangrijke variabele. Het gaat immers om grote en langjarige investeringen.

Door de kwaliteitseisen te standaardiseren en die standaard tot in detail uit te werken beschikken we over een voor de meeste potentiële opdrachtgevers nagenoeg ongewijzigd toe te passen woon- en bouwconcept. Hierdoor kunnen de plankosten beperkt worden en hebben we te maken met een snelle doorlooptijd wat weer invloed heeft op de bouwrente. Deze factoren resulteren samen met de marktconforme bouwkosten en de lage onderhouds- en energielasten tot een aantoonbare lage 'total costs of ownership'

Ontdek de voordelen van de CQ-Living kwaliteit

een greep uit de standaard kwaliteitseisen

Hoge mate van standaardisatie met keuzemogelijkheden

Korte ontwikkel- en bouwtijd

Geschikt voor verschillende doelgroepen

Toekomstbestendig vastgoed

Mogelijkheid tot huur (CQ-Living heeft beleggers beschikbaar)

Langjarig onderhoudsplan beschikbaar

Sluitende vastgoed- en zorgexploitatie

Mogelijkheid tot turn-key realisatie

Image
Image
Image
Image

Over CQ-Living

De letters 'CQ' staan voor 'Community & Quality'. We willen 'thuis' wonen en ontmoeten in een omgeving met een hoog wooncomfort bereikbaar maken door een goede prijs/kwaliteit verhouding voor mensen met een zorgbehoefte. Dat doen we met een modulair woon- en bouwconcept gebaseerd op een breed in de markt getoetste en jaarlijks voortschrijdende kwaliteitsstandaard.

 

Contact

CQ-Living BV
Beemdstraat 22
5652 AB  Eindhoven


Postbus 677
5600 AM  Eindhoven


 T: 040 - 711 07 80

 

CQ-Living Noord
Postbus 1
9244 ZN  BEETSTERZWAAG


©2022 - CQ-Living BV. Alle rechten voorbehouden.
Deze website maakt gebruik van noodzakelijke en analytische cookies.